Obchodní podmínky

internetových stránek www.havelska-koruna.cz provozovaných společností
HAVELSKÁ KORUNA, s.r.o.
se sídlem Havelská 501/23, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 61675083, DIČ: CZ61675083
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 38067
(dále jen "Prodávající").

Tyto obchodní podmínky se řídí podle zákona České republiky, a jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a upravují vzájemná práva a povinnosti "Prodávajícího" a fyzické osoby (dále "Zákazník"), která uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím objednávky na těchto internetových stránkách.

Objednávka
Předmětem objednávky jsou převážně pokrmy, které "Prodávající" vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně shodné se sídlem společnosti, a tyto nabízí "Zákazníkům" prostřednictvím těchto internetových stránek. U ostatních produktů jako nápoje je uveden výrobce a "Prodávající" prodává toto zboží dodané dodavatelem.
"Zákazník" provede objednávku na těchto internetových stránkách výběrem pokrmů a odesláním všech potřebných údajů pro zpracování objednávky.
Objednávka se stává závaznou zaplacením objednávky při platbě online přes internet. Při zvolení platby při převzetí se stává objednávka závaznou doručením potrvzující email zprávy "Zákazníkovi".

Informace o alergenech, složení a minimální gramáže jsou uvedeny u jednotlivých pokrmů na těchto internetových stránkách.

Platba a doprava
Objednávku doručuje "Prodávající" vlastními kurýry. Dobu doručení objednávky zadává "Zákazník" při vytváření objednávky.
Cena za objednávku je uvedena před odeslání objednávky. Celková cena obsahuje objednané pokrmy včetně obalových materiálů a ceny za dopravu.
"Zákazník" může objednávku zaplatit online přes internet, nebo bezkontaktní platbou při převzetí objednávky. Hotovost ani stravenky "Prodávající" nepřijímá.

Převzetí a reklamace
"Zákazník" je povinný předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky reklamovat při převzetí. Pokud je zboží (zejména pokrmy) prokazatelně poškozené (například obalový materiál), "Zákazník" má právo objednané zboží vrátit a požadovat vrácení zaplacených pěnez. Po převzetí objendávky reklamace již není možná. Veškeré pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě.

Ostatní ujednání
"Prodávající" má právo požadovat ověření věkové hranice 18 let nahlédnutím do dokladu totožnosti "Zákazníka" v případě, že objednané zboží obsahuje alkoholické nápoje.
"Prodávající" má právo odmítnout objednávku, pokud požadovaný čas doručení není splnitelný a "Zákazník" neakceptuje náhradní termín doručení.
"Prodávající" má právo odmítnout objendávku v těchto dalších případech: "Zákazník" uvedl zjevně neplatné údaje potřebné pro vyřízení objednávky ( telefonní kontakt, adresa doručení ), "Zákazník" má špatnou platební morálku, "Zákazník" objedná množství pokrmů, které odporuje obvyklému množství objednávek.
"Zákazník" má právo na odstoupení od smlouvy v zákonen stanové lhůtě za těchto podmínek: zrušení, nedodání objednaného zboží nebo dodání jiných pokrmů.  

Kontaktní údaje
Zákaznická telefonická linka +420 725 501 501.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2020